Yerleşim Planı - Bursa Tarım Fuarı 2020

Salon 1-3 Tarımsal Mekanizasyon
Salon 2  Hayvancılık ve Ekipmanları
Salon 4  Bitkisel Üretim
Salon 5 Bahçe Ekipmanları, Danışmanlık, Finans ve İlgili Sivil Toplum Kuruluşları
Salon Açık Sergileme Alanı

 
6 4 2 5 3 1